wpf8d6a685_0f.jpg
wpdca98991.png

© 2012 BLACKMOLLY

wp2d45842b.png

Made by C Thielen

wp42fa9645.png
wp65648241.png
wp5533b116.gif
Leden-Portal
wpad828b56.png

Lid Worden

     

Het lid worden van een aquariumvereniging is meer dan het ontvangen van het aquariumblad.
Door persoonlijke contacten met de leden kan mijn zijn hobby nog interessanter maken door de onderlinge ondersteuning en advies.

De contributie, inclusief het aquariumblad, bedraagt voor leden van 18 jaar en ouder 62,50 euro per jaar.
Steeds te voldoen voor 1 januari op girorekeningnummer:
"NL55 INGB 0000 9266 41" ten name van penningmeester Black Molly.

Voordat u beslist om lid te worden kunt u uiteraard ook eerst een van de komende ledenbijeenkomsten bezoeken.
Meestal is er een spreker uitgenodigd die bepaalde onderwerpen van de hobby met tekst en beeld nader toelicht.
Voor nadere informatie hiervoor kunt een e-mail sturen of contact opnemen met :

Secretariaat van Black Molly,
Hans Vermeer
Jegerinkhorst 31
7531 VP Enschede

telefoon 053 - 4352033

Mail: