wpf8d6a685_0f.jpg
wpdca98991.png

© 2012 BLACKMOLLY

wp2d45842b.png

Made by C Thielen

wp42fa9645.png
wp65648241.png
wp5533b116.gif
Leden-Portal
wpad828b56.png

Lid Worden

     

Door lid te worden van Black Molly maakt u uw hobby nog interessanter door persoonlijke contacten, onderling advies, interessante activiteiten en het verenigingsblad. Bent u geïnteresseerd? Dan is het mogelijk om twee keer een verenigingsavond bij te wonen voordat u hoeft te besluiten om lid te worden. Kijk in onze agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst. Om als geïnteresseerde een bijeenkomst bij te wonen kunt u een e-mail sturen of contact opnemen met :

Secretariaat van Black Molly,
Alexander Leicher

telefoon 06 - 27262187

Mail:

 


Het lidmaatschap van Black Molly kost € 55,00 per jaar en gaat per kalenderjaar. Daarnaast is het optioneel mogelijk om lid te zijn van de NBAT voor € 16,00 per jaar. De NBAT is de overkoepelende bond van verenigingen voor houders van aquaria, vijvers en terraria in Nederland. Leden van de NBAT mogen deelnemen aan de nationale keuringen. Daarnaast kunnen NBAT-leden zich abonneren op het maandblad “Het Aquarium”. Wil je deze als pdf ontvangen, dan betaal je € 4,00 per jaar. Als je liever het maandblad gedrukt thuis wilt ontvangen, dan kost het abonnement 25,00 per jaar.Er zijn dus vier lidmaatschapsvarianten:

  • Alleen lid van Black Molly: € 55,00 per jaar
  • Lid van Black Molly en de NBAT: € 71,00 per jaar
  • Lid van Black Molly en de NBAT met een digitaal abonnement op “Het Aquarium”: € 75,00 per jaar
  • Lid van Black Molly en de NBAT met een regulier abonnement op “Het Aquarium” (dus met het gedrukte magazine): € 96,00 per jaar

Voor het lidmaatschap van Black Molly, het lidmaatschap van de NBAT en het abonnementsgeld van “Het Aquarium" geldt dat het automatisch met een jaar wordt verlengd, tenzij het lidmaatschap uiterlijk op 15 november van het lopende jaar wordt opgezegd. Na 15 november zorgt Black Molly ervoor dat iedereen op de juiste manier is geregistreerd bij de NBAT en dan zal Black Molly de daaruit volgende afdracht aan de NBAT betalen. Ieder lid dient de contributie steeds voor 1 januari te voldoen op girorekeningnummer:
"NL55 INGB 0000 9266 41" ten name van penningmeester Black Molly.